Какво е VoIP телефония?


VoIP е технология за осъществяване на онлайн комуникации чрез обработка на данни под различна форма. VoIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL) още известна като IP- телефония означава буквално преведено от английски език „глас предаван чрез интернет протокол“. Протоколът се използва за предаване на разговор, който се пренася през компютърната мрежа. В случая компютърната мрежа е интернет пространството. Използват се цифрови данни, които след обработка се трансформират в глас. Освен интернет връзката може да бъде още няколко вида: екстранет, интранет и локална.Осъществяването на връзка между отделните устройства може да се случи по следните начини:
  • Връзка компютър/компютър;
  • Връзка компютър/телефон;
  • Връзка телефон/телефон.


Направата на връзката между два компютъра става в IP мрежа и по този начин се трансформират данните за осъществяване на разговор. Най-лесният начин за осъществяване на подобна връзка е използването на програма или мобилно приложение, което позволява процеса. Skype е една от най-известните програми в световен мащаб, която се използва като обмен на разговори чрез връзката компютър/компютър. Skype може да бъде използван и за втория вид връзка, който компютър/телефон. Това е възможността за осъществяване на разговор чрез използването на компютър към телефон. Няма значение дали той е стационарен или мобилен. Обратната връзка телефон/компютър също е възможна, но тя е много рядко използвана в сравнение с другите. Разговорите телефон/телефон използват VoIP доставчика и достигат един до друг чрез телефонни линии. Това са стандартни телефонни линии, но преносът на гласа преминава чрез интернет мрежа.
IP-телефонията има голям брой предимства, особено за телекомуникационните компании, за които това се явява като единен портал. Използването на таблет, който е лесен за употреба и пренос ви дава възможност за осъществяване на връзка с един или повече хора, които се намират във всяка една точка имаща интернет. Клиентите на VoIP имат възможност да изберат качеството и цената на разговорите си. IP-протоколите в световен мащаб заемат все по-голям пазарен дял и се съревновават с традиционните телекомуникационни компании.

Posted in Етикети: , |

0 коментара: