Най- много заявки за потребителски данни са направени от властите на Великобритания, казаха от Майкрософт.


Правоприлагащите органи на Великобритания са направили повече заявки към Скайп за данни на потребителите, отколкото която и да е друга държава, включително САЩ, през 2012 година, сочи нов доклад, публикуван от Майкрософт. В него софтуерният гигант обяви, че общият брой на молбите на органите на реда на Обединеното кралство за Скайп информация е бил 1268, а общо са били отправени 4713 такива искания. В исканията от Острова са били замесени 2720 потребителски акаунти, но нито една от молбите не е била уважена напълно и никоя от тях не е довела до предоставяне на хронология от комуникациите. Докладът сочи също, че американските власти са отправили 1154 подобни искания.
Майкрософт публикува цялата тази информация в т.нар. "Доклад за молбите на правоприлагащите органи" за 2012 г. Компанията твърди, че този доклад обхваща всичките нейни уеб приложения, включително и имейл услугата Hotmail. Платформата SkyDrive cloud и комуникационната мрежа Messenger са получили общо 75 378 молби за разкриване на клиентски данни от полицейските звена по целия свят. Той твърди, че според сметките на компанията, тя е разкрила някаква информация за клиентите в 2.2% от случаите и че са били засегнати по- малко от 0.02% от "Активните потребители". "За данните, хоствани в САЩ, Майкрософт се съобразява с местните закони за електронните съобщения", казаха от софтуерния гигант. "Ние изискваме най- малко призовка от съда за по- общи профилни данни, като имената на потребителите и историята на ИП адресите, от които са влизали в акаунтите си, а за подробна информация като разменени текстови съобщения, искаме съдебна заповед преди да ги предоставим. Ирландското законодателство и директивите на Европейския съюз важат само за Hotmail и Outlook.com акаунтите, хоствани в Ирландия.
Скайп е изцяло притежаван от Майкрософт, но е независимо тяхно подразделение и работи съгласно законодателството на Люксембург, където е и неговото седалище. Майкрософт публикува също и подробности относно диапазона на броя на т.нар. "National Security Letters" (писма относно националната сигурност), които се връчват от Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ. Компанията гигант твърди, че през 2012 г. ФБР е връчила между 0 и 999 такива писма, докато и през 2011 г., и през 2010 г., техният брой е бил между 1000 и 1999. На базата на Патриотичния акт на САЩ, директорът на ФБР и други висши служители на Федералното бюро са овластвени да изпращат тези "писма относно националната сигурност" към доставчиците на електронни съобщителни услуги, за да получат имената, адреса, времето, през което се използвала услугата и записи на селищни и междуселищни разговори на потребителите, при условие, че това е свързано с оторизирано разследване за защита на държавата от международни терористи или нелегални разузнавателни дейности.
Патриотичният акт дава правото на правоприлагащите органи да не позволяват на фирмите, предлагащи дадените услуги, да информират своите клиенти за запитванията от страна на държавата. "Ние вярваме, че е важно обществеността да има достъп до информация за достъпа на властите до данните на клиентите, той като хората все по- често използват технологиите за да общуват помежду си и да съхраняват лична информация", казаха от Майкрософт.

Posted in Етикети: , , , |

0 коментара: